Over

Pieter Rynja (1954, Amsterdam)

Ik studeerde orgel aan het voormalig Amsterdamsch Conservatorium bij Simon C.Jansen.

Bij de theoretische afdeling koos ik voor specialisatie 20e eeuwse muziek en werd daarin opgeleid door o.a.

Wim de Ruiter en Daan Manneke.


Behaalde achtereenvolgens mijn Bachelor orgel bij Hans van Nieuwkoop (1979), Bachelor klavecimbel bij Jaap Spigt (1980) aan het Conservatorium Alkmaar en in 1982 Master klavecimbel aan het Brabants Conservatorium te Tilburg.


Volgde cursussen bij organiste Monika Henking (retorica bij J.S.Bach), componist/klavecinist Jukka Tiensuu (hedendaagse klavecimbel muziek) en een masterclass bij organiste/klaveciniste Mireille Lagacé. In 1981-‘82 en 1992-’93 behaalde ik achtereenvolgens de certificaten Methodiek elektronisch orgel en Keyboard/synthesizer aan het Alkmaars conservatorium en in 1995-‘96 het certificaat Samenspel heterogene ensembles bij het LOKV te Utrecht.


Daarnaast nam ik deel aan diverse workshops, zoals de International Composers Workshop van Gaudeamus (1990) en volgde een cursus bij componist Clarence Barlow in 1992.


Van 1979 tot 2019 gaf ik les in kerkorgel, elektronisch orgel, klavecimbel, keyboard/synthesizer, piano (o.a.LM), tevens

ensembleleiding en theorie lessen aan o.a. muziekscholen in Amsterdam, Opmeer en Heiloo.

Ben werkzaam als privé docent, componist en uitvoerend musicus, speelde/speel in zeer uiteenlopende ensembles, van Middeleeuwse muziek (Studio Laren), Barok (o.a. Delta Baroktrio, Philomuse, l’Age Classique, FerroForte, Alkmaars Muziekcollege, Basson Continuo), opera (Stichting KamerOpera Nederland) tot hedendaagse muziek (o.a. GAP ”even”).

Daarnaast ben ik ook werkzaam als kerkorganist, pianist en repetitor bij het begeleiden van o.a. koren.

Gaf/geef orgel-en klavecimbelconcerten in binnen-en buitenland (o.a. in Engeland, Wales, Duitsland, Luxemburg, Hongarije, Slowakije).

Sinds 1982 werk ik met enige regelmaat aan multidisciplinaire projecten, waarbij de relatie muziek-tekst-beeldende kunst centraal staat.

Ik geef vanaf 1986 improvisatie/compositie-workshops en cursussen "Oriëntatie eigentijdse muziek vanaf 1900", waarin ruim aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de beeldende kunst en de westerse kunstmuziek.

In het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw werkte ik deze cursus om tot een eenvoudige versie die geschikt is voor de bovenbouw van het Basisonderwijs en presenteerde deze op diverse scholen.

In de jaren '80-'90 gaf ik muziekgeschiedenis 20e eeuw aan studenten van de (toenmalige) opleiding Staatsexamen muziek. Sinds 2003 bied ik deze lessen ook als cursus van 10 weken aan.


In 1984 werd ik toegelaten tot het GeNeCo, het Genootschap van Nederlandse Componisten, tegenwoordig Nieuw Geneco,  en ben ik sinds 1993 werkend lid van het KCB, Kunstenaars Centrum Bergen. Van 2018 tot augustus 2022 was ik lid van Stichting "Schrijvenswaard" te Heerhugowaard.Pieter Rynja

Mosagaat 2

1703 BP Heerhugowaard

072 8888331

06 20 411721

email:

info@pieterrynja.nl

pieterrynja@gmail.com
KunstenaarVerdeeldheid

in verdorvenheid

als eenheid


Verdreven zijn

in beleven

als uitgangspunt


Waanzinnigheid

in overleven

oprechtheid in kunst